Tax Free

Воспользуйтесь услугой такс фри (Tax Free), покупая в neriba.lt в Вильнюсе (ул. Žemaitės 22 / Smolensko 10) или в Каунасе (пр. Саванорю. 214). 
 

Услугой Tax Free вы можете воспользоваться:

 1. Полезно для тех, кто в Литву приезжает постоянно. Этим способом вы сможете получить обратно 20% стоимости вашей покупки. Преимущество этого способа заключается в том, что возвращается большая часть налога НДС чем в первом случае.  
  Процедура:
  - Во время покупки будет заполнена форма Tax Free FR0420.
  - За товар в нашем салоне Вы оплатите полную сумму (включая НДС).
  - Форма Tax Free FR0420  должна быть отмечена печатью таможни во время выезда из Литвы.
  - Во время другой поездки в Литву предъявите нам отмеченную таможней форму Tax Free FR0420. Деньги вам вернем наличными при предъявлении формы или денежным переводом на вами указанный банковский счет в любом банке Литвы. 

Что Вам следует знать:

 • Воспользоваться этой услугой могут лица, постоянным местом жительства которых является не страна Европейского Союза (ЕС).
 • Стоимость приобретаемых товаров должна быть не менее 58 Eur.
 • Воспользоваться этой услугой Вы можете посетив наш салон по адресу ул. Žemaitės 22 / Smolensko 10, Вильнюс или Savanorių pr. (пр Саванорю) 214, Каунас.
 • Форма Tax Free должна быть отмечена печатью таможни, когда Вы покидаете страну ЕС. Это должно быть сделано в течении двух месяцев со дня выставления формы Tax Free.
 • За товар в нашем салоне Вы оплатите полную сумму (включая НДС), а часть налога сможете получить обратно в Вашей стране, посетив представительство Global Blue. Возвращаемая сумма включает сумму НДС после вычета административного сбора.

Жителям ЕС (Европейского Союза) товары доставляем за небольшую транспортную плату. Предприятиям, которые в ЕС являются регистрированными плательщиками НДС (VAT), товары продаем применяя ставку 0 % по НДС (VAT) - пожалуйста, свяжитесь с нами по этому вопросу.
 
 Take advantage of the Tax Free service when buying at neriba.lt in Vilnius (Žemaitės street 22 / Smolensko street 10) or in Kaunas (Savanoriu av. 214).

The Tax Free service allows you to take advantage in two ways:

 1. It is beneficial for those who come to Lithuania for one time. The Tax Free service is provided in cooperation with the company Global Blue. You purchase the goods and upon return to Your home country You will be able to recover a part of VAT  in the locations specified by Global Blue. The refund amount depends on the value of the purchase, and in most cases You will be able to recover this amount at the customs.
  Procedure:
  - At the time of purchase the Global Blue Tax Free form will be filled in.
  - The Tax Free form must be endorsed by the customs stamp, when You leave an EU country. This should be done within two months from the issuance date of the Tax Free form.
  - In our showroom You will pay the full price for the goods (including VAT), but you will reclaim a part of the tax paid in Your home country by visiting the office of Global Blue. The amount refundable consists of the VAT amount after deduction of the administration fee.
 2. It is beneficial for those who regularly travel to Lithuania. In this way You will be able to have 20 % of your purchase value refunded. The advantage is that in this case the sum of the VAT returned is higher than the sum refunded in the first case.
  Procedure:
  - At the time of purchase the Tax Free form FR0420 will be completed.
  - In our showroom you will pay the full price for the goods (including VAT), but a part of the tax you can get back at your home country by visiting the office of Global Blue.  The amount refundable includes the VAT amount after deduction of the administration fee.
  - The Tax Free form FR0420 must be endorsed by the stamp in the customs office while departing from Lithuania.
  - During next time of Your travel to Lithuania You just provide us with the  Tax Free FR0420 form stamped at the customs. We will be refunded in cash during the form submission or by transfer to Your bank account referred in any of the banks of Lithuania.

What you should know:

 • The service is available for persons, whose country of permanent residence is not a member state of the European Union (EU).
 • The value of goods purchased shall not be less than 58 Eur.
 • In order to take advantage of this service you can come to our office located at Žemaitės street 22 / Smolensko street 10 in Vilnius or at Savanoriu av. 214 in Kaunas.
 • The Tax Free form must be endorsed by the customs stamp when leaving from an EU country . This must be done within two months from the issuance date of the Tax Free form.
 • In our showroom you will pay the full price for the goods (including VAT), but a part of the tax you can get back at your home country by visiting the office of Global Blue.  The amount refundable includes the VAT amount after deduction of the administration fee.

Goods to the EU (European Union) residents can be delivered for a small transport fee. We sell the products to the enterprises, the EU VAT payers, applying 0% VAT tax rate – please contact us on this issue.
 
Pasinaudokite Tax Free paslauga pirkdami neriba.lt Vilniuje (Žemaitės g. 22 / Smolensko g. 10 (įvažiavimas iš Žemaitės g.)) arba Kaune (Savanorių pr. 214).

Tax Free paslauga galite pasinaudoti dvejais būdais:

 1. Naudinga tiems, kurie į Lietuvą atvyko vienam kartui. Tuomet Tax Free paslauga teikiama bendradarbiaujant su Global Blue bendrove. Įsigykite prekę ir grįžę į savo šalį Global Blue nurodytose vietose galėsite susigrąžinti dalį PVM mokesčio. Grąžinama suma priklauso nuo pirkinio vertės, o ją susigrąžinti daugeliu atveju galėsite muitinėje.
  Procedūra:
  - Pirkimo metu bus užpildyta Tax Free forma.
  - Tax Free forma privalo būti atžymėta muitinės spaudu, kuomet išvykstate iš ES šalies. Tai turi būti padaryta per du mėnesius nuo Tax Free formos išrašymo dienos.
  - Už prekę mūsų salone sumokėsite visą sumą (įskaitant PVM mokestį), o mokesčio dalį susigrąžinsite savo šalyje, apsilankę Global Blue atstovybėje. Grąžinamą sumą sudaro iš PVM dydžio atimtas administravimo mokestis.
 2. Naudinga tiems, kurie į Lietuvą keliauja nuolatos. Šiuo būdu galėsite susigrąžinti 20% Jūsų pirkinio vertės. Šio būdo privalumas yra tas, jog yra grąžinama didesnė PVM mokesčio dalis (net 20%) nei pirmuoju atveju.  
  Procedūra:
  - Pirkimo metu bus užpildyta Tax Free forma.
  - Už prekę mūsų salone sumokėsite visą sumą (įskaitant PVM mokestį).
  - Tax Free forma privalo būti atžymėta antspaudu muitinėje išvykimo iš Lietuvos metu.
  - Kitos kelionės į Lietuvą metu pateikite mums muitinėje atžymėtą Tax Free formą. Pinigus Jums grąžinsime grynaisiais pinigais formos pateikimo metu arba pavedimu į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

Ką Jums reikėtų žinoti:

 • Pasinaudoti šia paslauga gali asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Europos Sąjungos (ES) šalis. Pirkimo metu yra būtina turėti asmens dokumentą.
 • Perkamų prekių vertė turi būti ne mažesnė nei 58 Eur.
 • Pasinaudoti šią paslauga galite atvykę į mūsų saloną, esantį adresu Žemaitės g. 22 / Smolensko g. 10 (įvažiavimas iš Žemaitės g.), Vilnius arba Savanorių pr. 214, Kaunas.
 • Tax Free forma privalo būti atžymėta muitinės spaudu, kuomet išvykstate iš ES šalies. Tai turi būti padaryta per du mėnesius nuo Tax Free formos išrašymo dienos.
 • Už prekę mūsų salone sumokėsite visą sumą (įskaitant PVM mokestį), o mokesčio dalį susigrąžinsite savo šalyje, apsilankę Global Blue atstovybėje. Grąžinamą sumą sudaro iš PVM dydžio atimtas administravimo mokestis.
Live Chat Software by Kayako